Intergitetspolicy

www.dileva.se respekterar din personliga integritet och arbetar för att du ska kunna känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas. Nedan hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 1. Om personuppgifter

Med personuppgifter menas namn, personnummer, adress, mejladress, telefonnummer och all övrig information som på något sätt kan knytas till dig som enskild individ.

Begreppet behandling av personuppgifter syftar på alla de åtgärder som utförs med personuppgifterna och avser allt från insamling, lagring och bearbetning till utlämnande och sammanställning av personuppgifter.

 

 1. Vilka personuppgifter dileva.se behandlar och hur de används

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster kommer vi att behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera:

 1. För- och efternamn;
 2. Adress;
 3. Mejladress;
 4. Telefonnummer;
 5. All ytterligare information som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar oss.
 6. Detta kan sparas för att kunna kontakta dig och/eller Informera dig om nyheter och information i utskick och nyhetsbrev.

 

 1. Hur länge vi sparar uppgifterna

Denna information gallras regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs. Efter avslutat samarbete lagras uppgifterna i 3 år.

 

 1. Hur dina personuppgifter skyddas

Våra IT-system är lösenordskyddade för att säkerställa sekretess, integritet och säkerhet samt att endast behöriga på www.dileva.se har tillgång till dina personuppgifter.

 

 1. Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att på begäran få:

 1. Tillgång till- och information om dina eventuella personuppgifter (registerutdrag)
 2. Rättelse av felaktiga personuppgifter
 3. Få dina uppgifter raderade när personuppgifterna inte längre behövs
 4. Göra invändningar mot behandling av personuppgifter

 

 1. Kontakta oss om dataskyddsfrågor

Du är alltid välkommen att kontakta oss på spaceflower @ telia. com om du har frågor.